Az Der Rebe Tantst When the Rebbe Dances traditional

Az Der Rebe Tantst       traditional

Az der rebe tantst                                                When the rebbe dances

Az der rebe tantst

Tantsn ale khasidim                                            All  the hasidim dance

Tantsn ale khasidim

Ay didi day didi day, ay didi day didi day

Tantsn ale khasidim

Ay didi day didi day, ay didi day didi day

Tantsn ale khasidim

Az der rebe zingt                                               When the rebbe sings

Zingen ale khasidim                                           All the hasidim sing

Tshiri biri bim tshiri biri bom                            

Zingen ale khasidim

Az der rebe trinkt                                                When the rebbe drinks

Trinken ale khasidim                                            All the hasidim drink

Yaba baba bay – Lekhayim! Yaba baba bay – Lekhayim!            To life!

Trinken ale khasidim

Az der rebe lakht                                                   When the rebbe laughs

Lakhn ale khasidim                                                 All the hasidim laugh

Ha ha….

Lakhn ale khasidim

Az der rebe veynt                                                   When the rebe cries

Veynen ale khasidim                                               All the hasidim cry

Oy oy oy oy oy vey’z mir, oy oy…                            Oh, woe is me

Veynen ale khasidim

Az der rebe shloft                                                  When the rebe  sleeps

Shlofn ale khasidim                                                All the hasidim sleep

(shh… yawn… hmmm…)

Az der rebe tantst!                                                 When the rebe dances

Tantsn ale khasidim                                               All the hasidim dance

Ay didi day didi day, ay didi day didi day

Tantsn ale khasidim